Német nemzetiségi osztály

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály 1993-óta működik iskolánkban. A nyelvoktatást az alapokról indítjuk, így előzetes német nyelvi ismeret nélkül is lehet a képzésre jelentkezni. Beiskolázási körzete nincs, minden jelentkezőt felveszünk. Nyolc éven keresztül heti 5+1 órában fejlesztjük a gyerekek nyelvismeretét. A német nemzetiségi hagyományok ápolását nem csak tantárgyi keretben valósítjuk meg. Obervellachi táborainkban „élő” tapasztalatra tehetnek szert tanulóink.

Az első osztályos gyerekekkel sokat éneklünk, verselünk, és játszunk németül, ezzel segítvén elő játékos formában a szókincs megalapozását, gyarapítását, a német nyelv megszerettetését. A német írás-és olvasás elsajátítását a 2. évfolyamon, fokozatosan kezdjük meg.

Német óra minden nap van a hét folyamán, valamint egy tanórában – szintén gyermeki szájízzel – egy német nép-és honismereti órára is sor kerül, ahol szem előtt tartjuk a hagyományápolást, a népi kultúra megismertetését.

A hagyományőrzésre iskolánk igen nagy gondot fordít; nagy sikerrel rendezzük meg évről-évre a hagyományos Márton-napi ünnepségünket, esti lampionos “körmenettel” iskolánk szűk környezetében, karöltve a szülőkkel. De említhetnénk a gyerekek körében közkedvelt Kinder-Party-t és végül, de nem utolsó sorban a hagyományos tavaszváró Sváb-bált, melyet az iskolában tanuló német nemzetiségi osztályok színdarab bemutatása koronáz meg, záró akkordként a sváb táncházzal.

Ebbe az osztályunkba is várjuk a körzeten kívüli, de olyan szülők jelentkezését, akik szeretnék, ha gyermekük nemzetiségi oktatásban részesülne.
Minden nemzetiségi programunk a német nyelv oktatásának szolgálatában áll. Működésünket nagyban segíti a Zuglói Német Nemzetiségi Önkormányzat. Segítségükkel tartjuk meg hagyományos programjainkat, nemzetiségi kirándulásainkat, táborainkat.

Két legfontosabb nemzetiségi programunk a novemberi Márton nap, illetve a tavaszi Sváb bál.

11.11. bűvös szám. Szent Márton napja!
Az elmúlt 30 évben minden novemberben gyerekek, szülők, nagyszülők, kicsik és nagyok együtt vonultak fel lámpásaikkal az iskola körül.
A sváb bálon az évek folyamán nálunk vendégeskedett többször Hans a nyúl, de jártak nálunk boszik is! A sváb bálra minden nemzetiségi osztályunk saját produkciókkal készül, akkor is, ha azt valamilyen történetbe ágyazzuk be. Itt bemutatkoznak nemzetiségi osztályaink a szülők, és a meghívott vendégek előtt.

Szerepeltünk a Zuglói lapokban is, melyet ide kattintva tekinthetnek meg.
Projektjeink, a német nyelv tanulását segítő eszközeink, szakmai lehetőségeink.
Szoros kapcsolatot ápolunk a Goethe Intézettel, sok szakmai segítséget is kapunk. Az általuk kidolgozott oktatási filmsorozat ZOKNIBÁB segítségével beszélteti a gyerekeket.
A 2.n osztályban minden tanuló elkészítette saját zoknibábját, sokat játszanak velük, ők beszélnek a gyerekekkel vagy helyettük!

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik