Köszönjük, hogy adója 1%-át A Jövőért Alapítványnak utalja!

Angolos / családi életre nevelés osztályunk

Az angol/családi életre nevelés osztályba minden jelentkező gyermeket felveszünk. Az angol nyelvet választók két évig heti 2 órában életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel tanulják az idegen nyelvet.

Azok a gyerekek, akik az alap tárgyakból a megfelelő szinten teljesítettek második osztályban, harmadikban továbbra is 2 órában tanulják az angol nyelvet. Ők lesznek a “tagozatosak”.

Negyedik osztálytól 4 órában, részesülnek majd angol nyelvi oktatásban. Azok a gyerekek, akik nem lesznek “tagozatosak”, harmadikban, az angol helyett magyar és matematika tárgyakból fejlesztést kapnak. Természetesen negyediktől, mint minden iskolában, a törvény által meghatározott óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet ugyanabban az osztályban.

A családi életre nevelést választók az alsó tagozaton heti egy órában a család társadalomban betöltött szerepével, működésével , a társas kapcsolatokkal, kommunikációval, konfliktuskezeléssel, önismerettel ismerkednek meg.

A tanulást ma már bizonyítottan elősegítő érzelmi intelligencia fejlesztésével is foglalkozunk. Helyzetgyakorlatokkal, beszélgetésekkel, drámajátékokkal segítjük tanulóink ismeretbővítését.

Az angol és a családi életre nevelés gyakran projektoktatás keretében valósul meg.

A megtanult előadásokat a gyerekek közönségnek adják elő (szülők, óvodások, meghívott vendégek) Az a fajta tanulás, amikor valamilyen cél elérése érdekében tanulnak a gyerekek, sokkal hatékonyabb.