Köszönjük, hogy adója 1%-át A Jövőért Alapítványnak utalja!

Alapítvány

A JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapítás éve: 1990.

Az alapítvány adószáma: 19022699-1-42

Székhelye: 1144 Budapest Újváros park 2.

Célja: Az iskola tanító- nevelő munkavégzésében a kiemelkedő tehetségű és hátrányos helyzetű tanulók speciális fejlődésének támogatása. Az oktató-nevelő munka színvonalának emelése.

Formája: Közcélú

Bevétel: Az adó 1%-a, valamint szórványos egyéni befizetési támogatások

Az alapítvány a következőkben támogatta az iskolát:

Évente visszatérően:

 • Az iskolai programok támogatásával
 • Tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szereplő tanulók jutalmazásával
 • Tanulmányi munkájukban egyenletesen jól illetve kiemelkedően tanulók jutalmazásával

Az évek során anyagi lehetőségektől függően:

 • Osztálytermi bútorzatok vásárlásával
 • Táblák vásárlásával
 • Informatikai eszközök vásárlásával
 • Projektek, pályázatok támogatásával
 • Játékok vásárlásával
 • Iskolai hangosítás korszerűsítésével
 • Iskolai hangosítás

A SZJA 1%-ból az elmúlt három évben befolyt összeg:

 • 2019. 459 211 Ft
 • 2020. 405 000 Ft
 • 2021. 483 641 Ft

2022.10.05.

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi
Kuratórium elnöke