Köszönjük, hogy adója 1%-át A Jövőért Alapítványnak utalja!

Német nemzetiségi osztály

Az első osztályos gyerekekkel sokat éneklünk, verselünk, és játszunk németül, ezzel segítvén elő játékos formában a szókincs megalapozását, gyarapítását, a német nyelv megszerettetését.

A német írás-és olvasás elsajátítását a 2. évfolyamon, fokozatosan kezdjük meg.

Német óra minden nap van a hét folyamán, valamint egy tanórában – szintén gyermeki szájízzel – egy német nép-és honismereti órára is sor kerül, ahol szem előtt tartjuk a hagyományápolást, a népi kultúra megismertetését.

A hagyományőrzésre iskolánk igen nagy gondot fordít; nagy sikerrel rendezzük meg évről-évre a hagyományos Márton-napi ünnepségünket, esti lampionos “körmenettel” iskolánk szűk környezetében, karöltve a szülőkkel. De említhetném a gyerekek körében közkedvelt Kinder-Party-t és végül, de nem utolsó sorban a hagyományos tavaszváró Sváb-bált, melyet az iskolában tanuló német nemzetiségi osztályok színdarab bemutatása koronáz meg, záró akkordként a sváb táncházzal.

A Német Kisebbségi Önkormányzattal szoros kapcsolatot ápol iskolánk, segítő támogatásukat is élvezzük.

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály 1993-óta működik iskolánkban. Ide azok jelentkezését várjuk, akik otthon, illetve a nemzetiségi óvodában megfelelő megértésre és beszédkészségre tettek szert az adott nyelven vagy vállalják a nagyobb megterhelést jelentő intenzív oktatást. A nyelvoktatást az alapokról indítjuk, így előzetes német nyelvi ismeret nélkül is lehet a képzésre jelentkezni. Nyolc éven keresztül heti 5+1 órában fejlesztjük a gyerekek nyelvismeretét. A német nemzetiségi hagyományok ápolását nem csak tantárgyi keretben valósítjuk meg. Obervellachi táborainkban “élő” tapasztalatra tehetnek szert tanulóink.

Ebbe az osztályunkba is várjuk a körzeten kívüli, de olyan szülők jelentkezését, akik szeretnék, ha gyermekük nemzetiségi oktatásban részesülne.

Minden nemzetiségi programunk a német nyelv oktatásának szolgálatában áll. Működésünket nagyban segíti a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Segítségükkel tartjuk meg hagyományos programjainkat, nemzetiségi kirándulásainkat, táborainkat.

Két legfontosabb nemzetiségi programunk a novemberi Márton nap, illetve a tavaszi sváb bál.

11.11. bűvös szám. Szent Márton napja! 

Az elmúlt 30 évben minden novemberben gyerekek, szülők, nagyszülők, kicsik és nagyok együtt vonultak fel lámpásaikkal az iskola körül. Ezt a bensőséges hangulatot most sajnos nem lehetséges megidéznünk. Ezért délelőtt, osztálykeretben ünnepeltük meg a Márton napot.

A sváb bálon az évek folyamán nálunk vendégeskedett kétszer is Hans a nyúl, de jártak nálunk boszik is!! A sváb bálra minden nemzetiségi osztályunk saját produkciókkal készül, akkor is, ha azt valamilyen történetbe ágyazzuk be. Itt bemutatkoznak nemzetiségi osztályaink a szülők, és a meghívott vendégek előtt.

Szerepeltünk a Zuglói lapokban is: https://www.zuglo.hu/visszatert-a-moraba-hans-a-nyul/

Projektjeink, a német nyelv tanulását segítő eszközeink, szakmai lehetőségeink.

1. Szoros kapcsolatot ápolunk a Goethe Intézettel, sok szakmai segítséget is kapunk.

A Goethe Intézet által kidolgozott oktatási filmsorozat ZOKNIBÁB segítségével beszélteti a gyerekeket.

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10005&reihe=1419

A 2.n osztályban minden tanuló elkészítette saját zoknibábját, sokat játszanak velük, ők beszélnek a gyerekekkel vagy helyettük!