Köszönjük, hogy adója 1%-át A Jövőért Alapítványnak utalja!

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok

Kedves Szülők!

 

Ezen az oldalon találhatók azok a dokumentumok, melyek szükségesek lehetnek a beiratkozáshoz.

Amennyiben bármilyen változás történik, azt itt jelezni fogjuk.

 

Letölthető dokumentumok a beiratkozáshoz a, egyéb információk

 

Nyilatkozat nemzetiségi hovatartozásról

Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat a gyermek nemzetiségi oktatásban-nevelésben való részvételéről

Tájékoztató a nemzetiségi oktatásról

Igénybejelentő az étkezés típusáról és a térítési díj befizetés módjáról

Étkezési nyilatkozat

Nyilatkozat hit és erkölcstan választásáról

Bővebben olvashat minden intézményünkben folyó hitoktatásról ide kattintva!

A beiratkozás a 2022-2023. tanévre 2023. április 20-21. lesz

A beiratkozás lehetséges módozatai, az ügyintézés formái az elmúlt tanévben a következők voltak. A jelentkezés valószínű a következő tanévre is hasonlóképpen zajlik majd:

1: Azoknak a szülőknek, akik a gyermeküket a lakóhely/életvitelszerű tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába kívánják beíratni, nem kell a külön jelentkezést benyújtaniuk, mert automatikusan felvételre kerülnek. Ebben az esetben csak egy megerősítést kell küldeniük a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül, vagy más, elektronikus módon az iskola e-mail címére (iskola@moraiskolazuglo.hu) amelyben szerepel: a gyermek neve, lakcíme, anyja neve, gondviselő neve, a gyermek oktatási azonosítója, a gondviselő elérhetősége (telefon, és e-mail cím), valamint az, hogy melyik osztályba kéri a gyermek felvételét (angolos, német nemzetiségi, logopédiai).

2: Ha a KRÉTA e-ügyintézés rendszerét nem sikerül használniuk, de e-mailen keresztül a kommunikáció megoldható, akkor kérés alapján a szükséges dokumentumokat word formátumban elküldjük, és azt elektronikus kitöltést követően, aláírás nélkül (kézi aláírás) visszajuttatják  az iskola e-mail címére (iskola@moraiskolazuglo.hu).

3: Amennyiben a beiratkozást semmilyen elektronikus formában nem tudják megvalósítani, akkor az iskolát telefon kell értesíteni és időpontot egyeztetni a személyesen történő beiratkozás lebonyolítására. 

A személyes beíratásra 2022. 04. 21-22-én, 8-18 óra között biztosít intézményünk lehetőséget.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az iskolánkban körzetes, de tanulmányait más iskolában megkezdeni kívánó szülők ezt a tényt iskolánkkal közölni szíveskedjenek az adminisztráció megkönnyítése érdekében a moraf.1144@gmail.com címen.

Budapest, 2022. 10. 05.

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi
intézményvezető