Köszönjük, hogy adója 1%-át A Jövőért Alapítványnak utalja!

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok

Kedves Szülők!

Ezen az oldalon találhatók azok a dokumentumok, melyek szükségesek lehetnek a beiratkozáshoz.

Amennyiben bármilyen változás történik, azt itt jelezni fogjuk.

Letölthető dokumentumok a beiratkozáshoz és egyéb információk:
Nyilatkozat nemzetiségi hovatartozásról
Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Nyilatkozat a gyermek nemzetiségi oktatásban-nevelésben való részvételéről
Tájékoztató a nemzetiségi oktatásról
Igénybejelentő az étkezés típusáról és a térítési díj befizetés módjáról
Étkezési nyilatkozat
Nyilatkozat hit és erkölcstan választásáról
Bővebben olvashat minden intézményünkben folyó hitoktatásról ide kattintva

A beiratkozás a 2024-2025. tanévre 2024. április 18-19. lesz

A beiratkozás lehetséges módozatai, az ügyintézés formái az elmúlt tanévben a következők voltak. A jelentkezés valószínű a következő tanévre is hasonlóképpen zajlik majd:

1: Azoknak a szülőknek, akik a gyermeküket a lakóhely/életvitelszerű tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába kívánják beíratni, nem kell a külön jelentkezést benyújtaniuk, mert automatikusan felvételre kerülnek. Ebben az esetben csak egy megerősítést kell küldeniük a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül, vagy más, elektronikus módon az iskola e-mail címére (titkarsag@moraiskolazuglo.hu) amelyben szerepel: a gyermek neve, lakcíme, anyja neve, gondviselő neve, a gyermek oktatási azonosítója, a gondviselő elérhetősége (telefon, és e-mail cím), valamint az, hogy melyik osztályba kéri a gyermek felvételét (angolos, német nemzetiségi, logopédiai).

2: Ha a KRÉTA e-ügyintézés rendszerét nem sikerül használniuk, de e-mailen keresztül a kommunikáció megoldható, akkor kérés alapján a szükséges dokumentumokat word formátumban elküldjük, és azt elektronikus kitöltést követően, aláírás nélkül (kézi aláírás) visszajuttatják  az iskola e-mail címére (titkarsag@moraiskolazuglo.hu).

3: Amennyiben a beiratkozást semmilyen elektronikus formában nem tudják megvalósítani, akkor az iskolát telefon kell értesíteni és időpontot egyeztetni a személyesen történő beiratkozás lebonyolítására.

A személyes beíratásra 2024. 04. 18-19-én, 8-18 óra között biztosít intézményünk lehetőséget.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az iskolánkban körzetes, de tanulmányait más iskolában megkezdeni kívánó szülők ezt a tényt iskolánkkal közölni szíveskedjenek az adminisztráció megkönnyítése érdekében a iskola@moraiskolazuglo.hu címen.

Budapest, 2023. 10. 02.

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi
Igazgató