Munkatársaink

Központi számunk:
+36 1 363 7421 vagy +36 30 432 2951

Vezetőség

Lévainé Szabó Erzsébet
Igazgatóhelyettes

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Molnár Andrea
Igazgatóhelyettes

Osztályaim:

Végzettségeim:
Tanító, művelődésszervező film-videószervező szakirány, tehetségfejlesztő szaktanácsadó, szakértő mesterpedagógus, komplex iskolafejlesztés szakvizsga, holland-magyar közoktatásvezetői szakvizsga, tehetséggondozás pedagógus szakvizsga

Tanított tantárgyaim:
Rajz, technika

Munkaközösségeim:

Rólam:
Elismerések, amelyekre büszke vagyok:
2019. Pedagógus Oscar-díj
2021. Miniszteri Elismerés
2022. „Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért” díj

33 éve dolgozom pedagógusként, szívügyem a tehetséggondozás és az állatvédelem.

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi
Igazgató

Osztályaim:

Végzettségeim:
Matematika-kémia szakos általános iskolai tanár, matematika szakos középiskolai tanár, felsőfokú oktatásinformatikus szakképesítés

Tanított tantárgyaim:
Matematika, digitális kultúra

Munkaközösségeim:

Rólam:

Oktatást segítők

Acsainé Fabók Angelika
Iskolatitkár

Osztályaim:

Végzettségeim:
Személyügyi ügyintéző

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:
2017-től dolgozom a Móra Ferenc Általános Iskolában. A DiabMentor szerep mellett közösségi szolgálati feladatokat is betöltök.

Csonkáné Tóth Rita
Pedagógiai asszisztens

Osztályaim:

Végzettségeim:
Pedagógiai asszisztens

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Palik Andrea
Pedagógiai asszisztens

Osztályaim:

Végzettségeim:
Pedagógiai asszisztens

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Szőkéné Varga Ildikó
Gazdasági koordinátor

Osztályaim:

Végzettségeim:
Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:
2005-től dolgozom a Móra Ferenc Általános Iskolában. Nagyon fontosnak tartom az állatvédelmet, és a rendszeres sportolást.


Alsós tanítók

Apróné Gyetvai Gyöngyi
Tanító

Osztályaim: 2.an

Végzettségeim:
Tanító

Tanított tantárgyaim:
Magyar irodalom és nyelvtan, testnevelés, technika, etika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Egriné Czeglédi Krisztina
Tanító

Osztályaim: 3.n

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Összes alsós tantárgy

Munkaközösségeim:
Digitális munkaközösség vezető

Rólam:
2004-ben végeztem a Tanítóképző Főiskolán, azóta itt, a Mórában tanítok. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, szívesen jöjjenek, mert motiváltan sokkal könnyebben megy a tanulás. Minden gyerek más és más, az egyéni képességeknek megfelelően próbálom mindenkiből kihozni a maximumot, a differenciálás része a mindennapoknak. Törekszem arra, hogy egy jó, együttműködő kapcsolatot alakítsak ki a szülőkkel. Gyakran használunk digitális eszközöket: tabletet vagy laptopot projektorral.

Fazekas Lászlóné Márta
Tanító

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Gecsei Gabriella
Tanító

Osztályaim: 2.an

Végzettségeim:
Tanító

Tanított tantárgyaim:
Rajz, matematika, ének, napközi

Munkaközösségeim:

Rólam:
Tanítóként feladatom, utat mutatni a gyermekeknek a világban. Meglévő tapasztalataimmal segíteni szocializációjukat, társas kapcsolataikat, önismeretüket. Megteremteni bennük a helyes értékrendet, tudatosítani a gyökerek fontosságát. Fontosnak tartom, hogy a gyermek a felnőttben egy biztonságot jelentő partnert lásson, aki mindig a segítségére van, aki ott terem, ha elakad útjában.
„A gyerekek jól érzik magukat ott, ahol nagyon jó együtt lenni, játszani, tanulni, meglepetést, örömet szerezni, ahol a társak a nehézségek, gondok elviselésében is segítséget adnak.” (A Tanító című folyóirat)

Tanfolyamok:
Jobb Veled a Világ Alapítvány: Boldogságóra Program (módszertan),
Kalandok és Álmok Szakmai Műhely: élménypedagógia, rendezvényszervezés, erőszakmegelőzés, magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül,
Magyarság Háza: néptánc kicsiknek,
Serpaház gondozásában: sétáló coach,
SZIE-JFK, Acces Bars kezelő

Haugné Szűcs-Tassy Irén Sára
Tanító

Osztályaim: 3.a

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Kiss Rebeka
Tanító

Osztályaim: 4.n

Végzettségeim:
Tanító (vizuális nevelés műveltségterület)

Tanított tantárgyaim:
Rajz és vizuális kultúra, technika, ének

Munkaközösségeim:

Rólam:
Kiss Rebeka vagyok, diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanító szakán szereztem 2023-ban. Már a pedagógiai gyakorlataimat is a Mórában töltöttem Pákáné Szarka Magdolna-Magdi néninél, ahol egy szakmailag igen nívós, bizalmas légkör fogadott. Mivel jómagam művészeti általános iskolában végeztem (Nagy Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény), magával ragadott az iskola gyermekbarát arculata, hiszen minden szegletében különleges alkotásokkal, gyermekmunkákkal és lelkes pedagógusok által készített ötletekkel várja az ideérkezőket. Az ELTE vizuális nevelés műveltségterületén szerzett tapasztalataimmal én is gyarapítani kívánom ezt a jó szokást. 2008 és 2018 között a gyöngyösi Pátzay János Katolikus Zeneiskolában szereztem szolfézs és hangszeres ismereteket. Az énekóráimon előszeretettel hívom segítségül a furulyaszót, a zongora mellett.
A művészeti nevelésben az a csodálatos, hogy az alkotásban rejlő boldogság és kreativitás kibontakozásával együtt a feszültség és a szorongás is oldódik. Célom, hogy az óráimon a gyerekek minden örömüket, és bánatukat felszabadíthassák, miközben saját önismeretük is kivirágzik. Ezt nem csak az általam tartott rajz, technika, és ének órákon tehetik meg, de napközis foglalkozások keretében is alkalom nyílik rá.
„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.” - Pablo Picasso

Köteles Anna
Tanító

Osztályaim: 3.n

Végzettségeim:
Budapesti Tanítóképző Főiskola

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, etika, ének-zene, rajz, technika

Munkaközösségeim:

Rólam:
1984 óta folyamatosan kisgyermekek tanításával foglalkozom, szeretek zongorázni, lovagolni, síelni.

Nagyiványi Csilla
Tanító

Osztályaim: 3.l

Végzettségeim:
Tanító (könyvtáros szakkollégiummal)

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, etika, digitális kultúra, testnevelés, családi életre nevelés, ének, rajz és technika

Munkaközösségeim:

Rólam:
1990-ben végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, azóta itt dolgozom a Mórában, az első 2 évben napközis nevelőként, majd 1992 óta osztályfőnökként. 1999 óta tanítok logopédiai osztályban.
Érdekesség, hogy gyermekként 8 évig én is itt tanultam, akkor még Újváros parki Általános Iskola volt az iskolánk neve. Az 1997-ben született lányom is Mórás volt 8 évig.

Némethné Korom Edit
Tanár

Osztályaim: 6.n, 5.b

Végzettségeim:
Történelem, német, múzeumpedagógia, pedagógus szakvizsga

Tanított tantárgyaim:
Német nemzetiségi nyelv, történelem, német nép- és honismeret, bélyegszakkör

Munkaközösségeim:
Nyelvi munkacsoport vezető, Békés Iskolák, szabadidős munkaközösség vezető

Rólam:
Innovatív mesterpedagógus

Paál György István
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Testnevelés

Munkaközösségeim:

Rólam:

Paál Krisztina
Tanító

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Pákáné Szarka Magdolna
Tanító

Osztályaim: 4.n

Végzettségeim:
Német nemzetiségi tanító, mesterdiploma

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, német hon- és népismeret

Munkaközösségeim:
Alsós munkaközösség vezető

Rólam:
1991-ben szereztem meg tanítói diplomámat a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, majd 2001-ben a bajai Eötvös József Főiskolán végeztem el a német nemzetiségi tanítói szakot, majd 2014-ben az ELTE Pedagógia és Pszichológia karán mesterdiplomát szereztem.
Drámapedagógusi, diszlexia-diszgráfia fejlesztőpedagógusi és német nemzetiségi táncoktatói képesítéseimet időközben továbbképzéseken szereztem.

Pálosné Gyöngyösi Zsuzsanna
Tanító

Osztályaim:

Végzettségeim:
Német nemzetiségi tanító, angol tanító

Tanított tantárgyaim:
Német nyelv, német hon- és népismeret, angol nyelv

Munkaközösségeim:

Rólam:
Iskolánkban 15 éve tanítok.

Pongrácz Józsefné
Tanító

Osztályaim: 3.a

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Sárköziné Üveges Ágnes
Fejlesztő

Osztályaim:

Végzettségeim:
Tanító, fejlesztő pedagógus

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom, matematika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Szakály Adrienn Nikol
Tanító

Osztályaim: 4.a

Végzettségeim:
Vizuális nevelés műveltségterületű tanító, zumba instruktor

Tanított tantárgyaim:
Rajz, technika, testnevelés (zumba)

Munkaközösségeim:

Rólam:
Szombathelyen születtem, ott jártam általános iskolába és művészeti gimnáziumba. Képző- és iparművészeti tagozaton tanultam, majd utána 2019-ben költöztem fel Budapestre. 2023-ban kiváló értékeléssel végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanító szakon és ugyanebben az évben, szeptemberben kezdtem el dolgozni a Móra Ferenc Általános Iskolában.
Szeretem a munkámat, a gyerekekből áradó szeretet nap mint nap megújuló energiát ad a tanításhoz. Az egyetemen vizuális nevelés szakon végeztem, közel áll a szívemhez az alkotás. A rajz mellett a sport is a mindennapjaim része. Gyerekként nyolc évig versenyszerűen sportoltam, mára pedig elmondhatom magamról, hogy zumba oktató vagyok. A legnagyobb örömet az adja számomra, amikor a kedvenc zenéimre táncolhatok.

Szalma Zsuzsanna Etelka
Tanító

Osztályaim: 1.n

Végzettségeim:
Általános iskolai tanító

Tanított tantárgyaim:
Matematika, testnevelés, rajz

Munkaközösségeim:

Rólam:

Szőkéné Bohon Andrea
Tanító

Osztályaim: 2.l

Végzettségeim:
Tanító

Tanított tantárgyaim:
Matematika, magyar, testnevelés, ének, etika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Tolnai Krisztina Réka
Tanító

Osztályaim: 1.a

Végzettségeim:
Tanító, testnevelés szakkollégium

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom, testnevelés, technika, etika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Üveges Judit
Tanító

Osztályaim: 1.l

Végzettségeim:
ELTE TOT, Táncművészeti Főiskola

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra

Munkaközösségeim:

Rólam:

Varga Éva Edit
Tanító

Osztályaim: 4.a

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Vári Katalin
Tanító

Osztályaim: 1.a

Végzettségeim:
Főiskolai diploma

Tanított tantárgyaim:
Környezetismeret, rajz, ének, technika

Munkaközösségeim:

Rólam:
Nagyon sok időt töltök a természetben. Rendszeresen viszem az osztályaimat hétvégén családi kirándulásokra.

Zagyvai Ildikó
Tanító

Osztályaim: 1.n

Végzettségeim:
Általános iskolai tanító

Tanított tantárgyaim:
Magyar olvasás, nyelvtan-írás, ének, rajz, technika, testnevelés

Munkaközösségeim:

Rólam:

Felsős pedagógusok

Ábrahám Andrásné
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Testnevelés

Munkaközösségeim:

Rólam:

Albert Andrea Katalin
Tanár

Osztályaim: 8.a

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Ének, Etika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Balogh Gáborné
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Kémia

Munkaközösségeim:

Rólam:

Bátky Edit
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:
Tanító, földrajz szakos tanár, informatikus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, okleveles család és gyermekvédő tanár, esélyegyenlőségi szakértő.

Tanított tantárgyaim:
Tanulószoba, digitális kultúra

Munkaközösségeim:

Rólam:

Békési Lászlóné
Korrepetálás, Fejlesztő

Osztályaim:

Végzettségeim:
Főiskola

Tanított tantárgyaim:
Magyar

Munkaközösségeim:

Rólam:

Bíró Ágnes
Könyvtáros

Osztályaim: 8.a, 8.n

Végzettségeim:
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyváros

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom

Munkaközösségeim:

Rólam:

Bíró Csaba
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:
Tanár

Tanított tantárgyaim:
Etika, napközi

Munkaközösségeim:

Rólam:

Boros Eszter
Tanár

Osztályaim: 5.a

Végzettségeim:
Matematika szakos tanár

Tanított tantárgyaim:
Matematika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Csizofszki Katalin
Tanár

Osztályaim: 5.b

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Rajz, etika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Dudásné Bán Valéria
Tanár

Osztályaim: 5.n

Végzettségeim:
Magyar-orosz szakos tanár, fejlesztőpedagógus

Tanított tantárgyaim:
Magyar irodalom, Magyar nyelvtan

Munkaközösségeim:
Tehetséggondozás, Humán Munkaközösség

Rólam:

Kovács Gabriella
Tanár

Osztályaim: 5.a, 7.a

Végzettségeim:
Földrajztanár, angol nyelv- és irodalomtanár

Tanított tantárgyaim:
Földrajz, angol

Munkaközösségeim:

Rólam:

Magyar Györgyi
Tanár

Osztályaim: 7.bn

Végzettségeim:
Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Tanított tantárgyaim:
Német nemzetiségi nyelv, Német hon- és népismeret

Munkaközösségeim:

Rólam:

Märtel László
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:
Fzikatanár, mérnöktanár

Tanított tantárgyaim:
Fizika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Monda Zoltán
Tanár

Osztályaim: 6.b

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Testnevelés

Munkaközösségeim:

Rólam:

Némethné Korom Edit
Tanár

Osztályaim: 6.n, 5.b

Végzettségeim:
Történelem, német, múzeumpedagógia, pedagógus szakvizsga

Tanított tantárgyaim:
Német nemzetiségi nyelv, történelem, német nép- és honismeret, bélyegszakkör

Munkaközösségeim:
Nyelvi munkacsoport vezető, Békés Iskolák, szabadidős munkaközösség vezető

Rólam:
Innovatív mesterpedagógus

Paál György István
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Testnevelés

Munkaközösségeim:

Rólam:

Pádár Erika
Tanár

Osztályaim: 7.a

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Magyar, Történelem, Napközi

Munkaközösségeim:

Rólam:

Szabóné Szél Julianna
Tanár

Osztályaim: 7.b-n

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Természetismeret, biológia, földrajz

Munkaközösségeim:

Rólam:

Tóth Eszter
Tanár

Osztályaim: 6.n

Végzettségeim:
Matematika-kémia szakos tanár, oktatási informatikus

Tanított tantárgyaim:
Matematika, kémia, digitális kultúra

Munkaközösségeim:
Felsős munkaközösség vezetője

Rólam:

Ujvárosi Zsuzsanna
Korrepetálás, Fejlesztő

Osztályaim:

Végzettségeim:
JGYTF: matematika-fizika szakos tanár, ELTE-TTK: számítástechnika szakos tanár

Tanított tantárgyaim:
Matematika, fizika

Munkaközösségeim:

Rólam:

Varga Éva Edit
Tanár

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:
Természetismeret

Munkaközösségeim:

Rólam:

Veisz Viktor
Tanár

Osztályaim: 6.a

Végzettségeim:
Főiskola könyvtár-történelem szak

Tanított tantárgyaim:
Történelem, tanulószoba

Munkaközösségeim:

Rólam:

Zellesné Mezősi Tünde
Tanár

Osztályaim: 8.n

Végzettségeim:
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros és szakvizsgázott pedagógus

Tanított tantárgyaim:
Magyar nyelv és irodalom

Munkaközösségeim:

Rólam:


Pszichológus, Fejlesztő

Horváth Eszter
Iskolapszichológus

Osztályaim:

Végzettségeim:
Pszichológus, rajzelemzési szakértő, autogén tréning gyakorlatvezető

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:
H: 09:00 - 13:00
K-Sze: 11:00 - 15:00
Cs: 13:00 - 17:00
P: 08:00 - 13:00

Nagy Eszter
Fejlesztő

Osztályaim:

Végzettségeim:
Gyógypedagógus

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:

Valkony Kinga
Szociális segítő

Osztályaim:

Végzettségeim:

Tanított tantárgyaim:

Munkaközösségeim:

Rólam:
K: 11:00 - 14:00
Sze: 10:00 - 16:00


Iskolarendőr

Pintér Anita r.tőrm.
e.mail: 14rk@budapest.police.hu
Telefonszám:
+36 30 231 5358

Egészségügyi ellátás

Iskolánk tanulói a kötelező hivatalos egészségügyi ellátáson túl egyéni igény szerint is részesülhetnek iskolaorvosi és védőnői ellátásban.

Iskolaorvos: Dr. Kovács Katalin
Védőnő: Mátrai Dóra

Gyógytestnevelés

Dervaricsné Nemes Gyöngyvér


A szaktanárok az óraközi szünetekben a 108-as melléken hívhatók.

Az iskolánkban elveszett tárgyak után a portán lehet érdeklődni.
A talált tárgyakat 2 hónap után nem áll módunkban tárolni.