Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola online felvételi folyamata

ZENEISKOLAI FELVÉTELI 2021

 

Felvételi link

 

Kedves zeneszerető fiatalok, tisztelt Szülők!

Iskolánk egyik legkedvesebb eseménye a zeneiskolai felvételi, mikor hagyományaink szerint lehetőséget adunk minden érdeklődőnek arra, hogy minden hangszert kipróbáljon és így, valamint tanácsainkkal segítsünk megtalálni mindenkinek az alkatához legjobban illeszkedő hangszert.

A jelenlegi helyzetben sajnos ezt nem tudjuk megtartani, de ettől függetlenül megtartjuk felvételinket és a körülmények adta lehetőségeken belül megpróbálunk segítséget nyújtani a fontos hangszerválasztáshoz.

Kérjük, látogassanak el erre az oldalra,ahol bemutatjuk a választható hangszereket. Néhány szavas ismertető mellett azt is eláruljuk, hogy milyen szempontok fontosak az egyes hangszerek tanulásánál és kihasználva a digitális oktatás adta lehetőségeket egy-egy kis video-felvételt mutatunk a hangszerekről.

A zeneiskolai tanulással kapcsolatban szeretném, ha lenne türelmük elolvasni az alábbi összefoglalót:

Iskolánk sok lehetőséget kínál, a klasszikus zenei képzés keretében minden hangszer megtalálható nálunk. Valljuk, hogy a zenetanulás nem csupán a szabadidő tartalmas eltöltését szolgálja, hanem nélkülözhetetlen a harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődés szempontjából is.

Mára tudományosan is elfogadott tapasztalat, hogy a művészetekkel való aktív foglalkozás támogatja az egyéb tanulmányokat is, növeli a kreativitást. Gyermekeink kiegyensúlyozott fejlődése érdekében – különösen a manapság jellemző túlzott lexikális terhelés mellett – elengedhetetlen a művészetekkel való aktív foglalkozás.

Tudjuk, mindenki a legjobb és legváltozatosabb napirendet szeretné összeállítani gyermeke számára. Amikor ezt tervezik, kérjük, vegyék figyelembe, hogy már az általános iskolai képzés során is magas óraszámban tanulnak a gyerekek nyelveket, a mindennapos testnevelés keretében heti öt órában biztosított a testmozgás, de a művészeti nevelés ennél szerényebb kerettantervi támogatást kap. A délutáni elfoglaltságok szervezésekor a fent részletezett tartalmi kérdéseken túl azt gondoljuk, hogy lényeges szempont az is, hogy államilag támogatott képzési formáról lévén szó, a zeneiskolai tanulmányok anyagi terhei valóban jelképesek!

Zeneiskolánk Zugló 17 helyszínén működik, hogy minél kevesebb utazással minél több hangszer elérhető legyen a gyerekek számára.

Kérjük, tanulmányozzák oktatási helyszíneink és oktatott hangszereink listáját ezen az oldalon.

Aki még nem tanult zenét, többnyire szolfézs előkészítő csoportban tudja elkezdeni zeneiskolai tanulmányait, ahol a gyerekek játékos formában megismerkedhetnek a zenei írás-olvasás alapjaival. Erre heti két alkalommal 45-45 perc áll rendelkezésükre. Az órarend függ az adott iskola által felajánlott órarendi lehetőségeinktől.

Egy év szolfézstanulás után nyílik lehetőség a hangszertanulásra. Most sajnos a megszokott módon nem tudunk lehetőséget biztosítani a hangszerek kipróbálására, de így is törekedni fogunk mindenkinek megtalálni a kedve és alkata szerint megfelelő hangszert. A hangszeres óra heti 2x 30 perc.

Itt szeretném kiemelni, hogy a fentiek értelmében azok a fiatalok, akik elvégezték nálunk (vagy más zeneiskolában) a szolfézs előkészítő osztályt, illetőleg az elmúlt tanévben sikeres és érvényes felvételit tettek hozzánk, de helyhiány miatt nem tudtak bekerülni hangszertanulásra, előnyt élveznek. Szolfézs előkészítő nélkül is lehet hangszerre jelentkezni, de a fentieket szem előtt kell tartsuk.

A hangszertanulás összetett folyamat, de rengeteg öröm forrása lehet. Kérjük, támogassák a gyerekek munkáját, hiszen lehet, a kezdeti lépések nem lesznek egyszerűek, de kitartással szép eredményeket lehet elérni. A mai felgyorsult világban kevés az olyan helyzet, amikor aprólékos munkával, hosszú távon építkezve kell haladni, pedig ezek a képességek az élet minden területén fontosak lesznek!

A felvételi folyamata:

Ezen az oldalon kérjük, töltsék ki a jelentkezési adatlapot.

Az adatlap minden mezőjének kitöltése szükséges. A jelentkezéshez kérünk szépen egy rövid videófelvételt a jelentkező gyermekről, ahol a következőket szeretnénk látni, hallani:

  • egy tetszőleges dal, népdal éneklése
  • egy pár másodpercnyi nyugodt arckifejezés a kamerába, hogy a fúvós hangszerek szempontjából meg tudjuk vizsgálni a gyerekek ajakformáját.
  • egy pár másodpercig mutassák meg a fogaikat (egy kis „vicsorítással”) szintén a fúvós hangszerek speciális szempontjainak figyelembevétele érdekében.
  • szintén pár másodpercig emeljék fel kezecskéiket kinyújtott ujjakkal, tenyeret a kamera felé fordítva, hogy a kéz alkatát, az ujjak hosszát, az ujjbegyek formáját megnézhessük. Ez a vonós és billentyűs hangszerek miatt lényeges.

A felvételt az adatlap alján található feltöltés gombbal tudják nekünk a jelentkezéshez csatolni.

Felvétel készíthető az adatlap felületén is, ha nem lenne otthon kamera, vagy körülményes a telefonos felvétel átmásolása: ebben az esetben „mi” készítjük a felvételt az önök számítógépe és mikrofonja segítségével. Ebben az esetben állítsa be a kamerát, a mikrofon hangerejét és nyomja meg a „felvétel készítése” feliratú gombot. Ha elkészültek, nyomják meg a „leállítás és küldés” gombot.

A választott hangszert az adatlapon értelemszerűen ki tudják választani. Kérjük, jelöljenek meg több hangszert is, hiszen ez növeli a variációs lehetőségeinket és így a gyerekek hangszertanulási esélyeit is. Első helyen választható hangszerként megtalálható a szolfézs, amit értelemszerűen azok válasszák, akik még nem jártak zeneiskolába és előkészítőbe szeretnének járni. Szolfézs második és harmadik helyen nem választható.

A hangszerválasztást megkönnyítendő létrehoztunk egy információs al-oldalt itt, ahol röviden ismertetjük a hangszereket, azokat az alkati szempontokat, amelyek befolyásolják a döntésünket és azt is, hogy általában hány hely szabadul fel az adott hangszeren évente.

A felvételi felület április 12-től április 25-ig lesz nyitva. Ezt követően összesítjük a jelentkezéseket és május 12-én felvételi eredményt hirdetünk. A beiratkozás mikéntjéről a járványügyi helyzet függvényében a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

 

Makovecz Pál

igazgató