Gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülők!

 
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet határozza meg.
 
Tájékoztatom, hogy a 15/2021. (III.26.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosította a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét.
 
2021.04.01-jétől az étkezési térítési díjak a Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint változnak. A Rendelet értelmében a 2021. április hónapban (májusra) megrendelésre kerülő étkezések már az emelt áron történik.
 
Iskolai napközis ellátás 615 Ft
 
Ebből: tízórai 102 Ft
 
ebéd 411 Ft
 
uzsonna 102 Ft
 
Ennek értelmében kérjük figyelembe venni az egyénileg választott étkezési típusokat (3x, 2x,1x), ebből az árból jönnek le az egyéni kedvezmények (sni, rgy, tartósbeteg, szociális).
 
Üdvözlettel: Iskola vezetősége