Angolos / családi életre nevelés osztályunk

Az angol/családi életre nevelés osztályban az angol nyelvet választók két évig, heti 2 órában életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel tanulják az angolt.

Harmadik osztálytól, az előzetes tanulmányi eredmények alapján az angol „tagozatosok” továbbra is heti 2 órában, negyedik osztálytól 4 órában tanulják az angol nyelvet.

Azok a gyerekek, akik nem lesznek „tagozatosak” harmadikban, az angol helyett magyar és matematika tárgyakból differenciált foglalkozásokon vesznek részt.
Negyedik osztályban a törvényi előírásnak megfelelő óraszámban részesülnek majd angol nyelvi oktatásban.

A családi életre nevelést választók az alsó tagozaton heti egy órában az önismeret és érzelmi intelligencia, jellem és értékrend, kommunikáció, konfliktuskezelés (erőszakmenetes kommunikáció), a család működése témával foglalkoznak.

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik