Leendő elsősök szüleinek (2021/2022-es tanév) BEiRATKOZÁS RÉSZLETEI már olvashatóak!!

 

Beíratkozás a 2021/2022. tanévre A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése szerint „a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről bővebben olvashatnak itt. A 2021/2022-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások megszervezésére 2021. április 15-én és 16-án kerül sor.

 

Legfrissebb!!

Tájékoztató a 2021/2022. tanév beiratkozási eljárásrendjéről. Kiadta a Közép-Pesti Tankerületi  Központ 2021.  március 30.

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!


Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban: 15-16-án, 7-19 óra között személyes részvéttel, telefonon történő előzetes időpont kérése után. A járványügyi szabályok betartása mellett. (maszk használat, kézfertőtlenítés, egy fő jelenléte a kijelölt helyiségben.)

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Közép-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Az e.ügyintézést az alábbi linkre kattintva kezdheti majd el.

 

https://ugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-KRÉTA tudásbázison keresztül tájékozódhat, segítséget kaphat az e-ügyintézés pontos menetéhez.

 

  • Regisztráció után intézményt NEM KELL! kiválasztani

  • Ha a szülő az adott intézményben már rendelkezik KRÉTA azonosítóval akkor nem kell újra regisztrálni

  Érvényes körzethatárok 2021. márciusától Körzethatárok  

Letölthető dokumentumok a beiratkozáshoz a 2020-2021. tanévre, egyéb információk

 

Nyilatkozat nemzetiségi hovatartozásról

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletésről I.

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről II.

Nyilakozat a gyermek nemzetiségi oktatásban-nevelésben való részvételéről

Tájékoztató a nemzetiségi oktatásról

Igénybejelentő az étkezés típusáról és a térítési díj befizetés módjáról

Étkezési nyilatkozat

Nyilatkozat hit és erkölcstan választásáról a 2021-2022. tanévre

Bővebben olvashat minden intézményünkben folyó hitoktatásról ide kattintva!

 

A beiratkozás lehetséges módozatai, az ügyintézés formái:

1: Azoknak a szülőknek, akik a gyermeküket a lakóhely/életvitelszerű tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába kívánják beíratni, nem kell a külön jelentkezést benyújtaniuk, mert automatikusan felvételre kerülnek. Ebben az esetben csak egy megerősítést kell küldeniük a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül, vagy más, elektronikus módon az iskola e-mail címére (moraf.1144@gmail.com) amelyben szerepel: a gyermek neve, lakcíme, anyja neve, gondviselő neve, a gyermek oktatási azonosítója, a gondviselő elérhetősége (telefon, és e-mail cím), valamint az, hogy melyik osztályba kéri a gyermek felvételét (angolos, német nemzetiségi, logopédiai).

2:Ha a KRÉTA e-ügyintézés rendszerét nem sikerül használniuk, de e-mailen keresztül a kommunikáció megoldható, akkor kérés alapján a szükséges dokumentumokat word- formátumban elküldjük, és azt elektronikus kitöltést követően, aláírás nélkül (kézi aláírás) visszajuttatják  az iskola e-mail címére (moraf.1144@gmail.com).  

3: Amennyiben a beiratkozást semmilyen elektronikus formában nem tudják megvalósítani, akkor az iskolát telefon kell értesíteni és időpontot egyeztetni a személyesen történő beiratkozás lebonyolítására. Ez esetben kérjük, hogy a szülő/gondviselő a biztonsági intézkedések érdekében arcmaszkban érkezzen az iskolába. Fertőtlenítésről és gumikesztyűről az iskola gondoskodik.

A személyes beíratásra 2021. 04. 15-16-án, 8-13 óra között biztosít intézményünk lehetőséget.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az iskolánkban körzetes, de tanulmányait más iskolában megkezdeni kívánó szülők ezt a tényt iskolánkkal közölni szíveskedjenek az adminisztráció megkönnyítése érdekében.

 

Budapest, 2021. 03. 18.

 

                                                    Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi

                                                                                                                                               intézményvezető

 

 

Videó iskolánkról (Készítették a Szent László Gimnázium diákjai)

Iskolánk bemutatkozó szórólapja