Szakmai alapdokumentumok, kötelező jegyzékek

AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA ÉS ÜZEMELTETŐJE A KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT.

Az Oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott eszköz- és felszerelésjegyzék

EMMI tájékoztatás a nevelési-oktatási intézmények kötelező(minimális) felszereléseiről készült jegyzék honlapon való közzétételéről

Iskolánk 2020. 09. 01 -től hatályos szakmai dokumentumai, a fenntartó címe, vezetője, elérhetősége, és a dokumentumok hatálya.

Szakmai alapdokumentum kiadása 2020. 09. 09.

Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Szakmai alapdokumentuma 2020. 09. 01.