SZMK

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszék működik.

Az iskolában tanuló gyerekek szüleinek képviselői:

SZMK

A szülői munkaközösség elnöke: Polyikné Bertalan Katalin

e-mail cím: polyik.peter@chello.hu, kati.polyik@gmail.com

A szülői oldal képviselője: Szabó Tamás

e-mail cím: tszabo@factdata.hu

A tanárok képviselői:

Az intézmény mb. vezetője: Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi intézményvezető helyettes

Az Iskolaszék társelnöke: Sárköziné Üveges Ágnes tanító

A pedagógus oldal képviselője: Sárköziné Üveges Ágnes tanító

A Diákönkormányzat (DÖK) képviselői:

A Diák önkormányzat patronálója: Némethné Korom Edit tanár

A Diák önkormányzat elnöke: Ágh Barnabás tanuló

A Diák önkormányzat képviselője: Nehme Elisse Alexandra tanuló

A fenntartó képviselője: Mogyorósi Attila

Az önkormányzat területi képviselője Hajdu Flórián alpolgármester

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben az iskolát, illetve a gyermekközösség nagyobb csoportját érintő javaslataik, kérdéseik, észrevételeik vannak, azokat jelezzék az Iskolaszék elnökének, Köber Istvánnak az alábbi telefonszámon: 06-20-383-6726