Alapítvány

 

A JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY

 

Alapítás éve:1990.

 

Az alapítvány adószáma: 19022699-1-42

 

Székhelye: 1144 Budapest Újváros park 2.

 

Célja: Az iskola tanító- nevelő munkavégzésében a kiemelkedő tehetségű és hátrányos helyzetű tanulók speciális fejlődésének támogatása. Az oktató-nevelő munka színvonalának emelése.

 

Formája: közcélú

 

Kuratórium elnöke:

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi

 

Bevétel: az adó 1%-a , valamint szórványos egyéni befizetési támogatások

 

Az alapítvány a következőkben támogatta az iskolát:

 

Évente visszatérően:

 • az iskolai programok támogatásával
 • tanulmányi és sportversenyeken eredményesen szereplő tanulók jutalmazásával
 • tanulmányi munkájukban egyenletesen jól ill. kiemelkedően tanulók jutalmazásával

 

Az évek során anyagi lehetőségektől függően :

 • Osztálytermi bútorzatok vásárlásával
 • Táblák vásárlásával
 • Informatikai eszközök vásárlásával
 • Projektek, pályázatok támogatásával
 • Játékok vásárlásával
 • Iskolai hangosítás korszerűsítésével

 

A SZJA 1%-ból  az elmúlt három évben :

 1. 446382 Ft
 2. 686029 Ft
 3. 581289 Ft

 

 

 

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi
Kuratórium elnöke