Köszönjük, hogy adója 1%-át A Jövőért Alapítványnak utalja!

A külalak értékelésének szempontjai

A külalak értékelésének szempontjai.A felsős tanulók munkáinak (témazáró dolgozatok, iskolai dolgozatok, füzetek, üzenő füzetek vezetése, tanszerek rendben tartása) esztétikai benyomását a 2005-2006 tanévtől „Külalak” tantárgy alatt valamennyi tantárgyból osztályzattal értékeljük. A jegyek átlagából kialakult értékelő osztályzat a naplóba (Krétába) tanév közben számjeggyel (2–5), félévkor, év végén a Krétába, a törzskönyvbe és a bizonyítványba szöveges értékeléssel bejegyzésre kerül.• 5 (példás) írásbeli munkáinak külalakja példamutató, egyenletes, olvasható írása van, füzetei tiszták, áttekinthetők, felszerelése tiszta, rendezett
• 4 (rendes) írásbeli munkái olvashatóak, füzetei, dolgozatai rendezettek, kisebb hiányosságok előfordulnak, tanszerei többnyire gondozottak
• 3 (rendetlen) írásbeli munkái, dolgozatai rendetlenek, írása nem
áttekinthető, de még olvasható, füzeteit nem vezeti folyamatos
rendszerességgel, külalakja kívánnivalót hagy maga után, tanszerei nincsenek mindig rendben
• 2 (hanyag) írása olvashatatlan, füzetvezetése hanyag, áttekinthetetlen, munkái, tanszerei gondozatlanok, piszkosak.