Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola online felvételi folyamata

ZENEISKOLAI FELVÉTELI 2021

 

Felvételi link

 

Kedves zeneszerető fiatalok, tisztelt Szülők!

Iskolánk egyik legkedvesebb eseménye a zeneiskolai felvételi, mikor hagyományaink szerint lehetőséget adunk minden érdeklődőnek arra, hogy minden hangszert kipróbáljon és így, valamint tanácsainkkal segítsünk megtalálni mindenkinek az alkatához legjobban illeszkedő hangszert.

A jelenlegi helyzetben sajnos ezt nem tudjuk megtartani, de ettől függetlenül megtartjuk felvételinket és a körülmények adta lehetőségeken belül megpróbálunk segítséget nyújtani a fontos hangszerválasztáshoz.

Kérjük, látogassanak el erre az oldalra,ahol bemutatjuk a választható hangszereket. Néhány szavas ismertető mellett azt is eláruljuk, hogy milyen szempontok fontosak az egyes hangszerek tanulásánál és kihasználva a digitális oktatás adta lehetőségeket egy-egy kis video-felvételt mutatunk a hangszerekről.

A zeneiskolai tanulással kapcsolatban szeretném, ha lenne türelmük elolvasni az alábbi összefoglalót:

Iskolánk sok lehetőséget kínál, a klasszikus zenei képzés keretében minden hangszer megtalálható nálunk. Valljuk, hogy a zenetanulás nem csupán a szabadidő tartalmas eltöltését szolgálja, hanem nélkülözhetetlen a harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődés szempontjából is.

Mára tudományosan is elfogadott tapasztalat, hogy a művészetekkel való aktív foglalkozás támogatja az egyéb tanulmányokat is, növeli a kreativitást. Gyermekeink kiegyensúlyozott fejlődése érdekében – különösen a manapság jellemző túlzott lexikális terhelés mellett – elengedhetetlen a művészetekkel való aktív foglalkozás.

Tudjuk, mindenki a legjobb és legváltozatosabb napirendet szeretné összeállítani gyermeke számára. Amikor ezt tervezik, kérjük, vegyék figyelembe, hogy már az általános iskolai képzés során is magas óraszámban tanulnak a gyerekek nyelveket, a mindennapos testnevelés keretében heti öt órában biztosított a testmozgás, de a művészeti nevelés ennél szerényebb kerettantervi támogatást kap. A délutáni elfoglaltságok szervezésekor a fent részletezett tartalmi kérdéseken túl azt gondoljuk, hogy lényeges szempont az is, hogy államilag támogatott képzési formáról lévén szó, a zeneiskolai tanulmányok anyagi terhei valóban jelképesek!

Zeneiskolánk Zugló 17 helyszínén működik, hogy minél kevesebb utazással minél több hangszer elérhető legyen a gyerekek számára.

Kérjük, tanulmányozzák oktatási helyszíneink és oktatott hangszereink listáját ezen az oldalon.

Aki még nem tanult zenét, többnyire szolfézs előkészítő csoportban tudja elkezdeni zeneiskolai tanulmányait, ahol a gyerekek játékos formában megismerkedhetnek a zenei írás-olvasás alapjaival. Erre heti két alkalommal 45-45 perc áll rendelkezésükre. Az órarend függ az adott iskola által felajánlott órarendi lehetőségeinktől.

Egy év szolfézstanulás után nyílik lehetőség a hangszertanulásra. Most sajnos a megszokott módon nem tudunk lehetőséget biztosítani a hangszerek kipróbálására, de így is törekedni fogunk mindenkinek megtalálni a kedve és alkata szerint megfelelő hangszert. A hangszeres óra heti 2x 30 perc.

Itt szeretném kiemelni, hogy a fentiek értelmében azok a fiatalok, akik elvégezték nálunk (vagy más zeneiskolában) a szolfézs előkészítő osztályt, illetőleg az elmúlt tanévben sikeres és érvényes felvételit tettek hozzánk, de helyhiány miatt nem tudtak bekerülni hangszertanulásra, előnyt élveznek. Szolfézs előkészítő nélkül is lehet hangszerre jelentkezni, de a fentieket szem előtt kell tartsuk.

A hangszertanulás összetett folyamat, de rengeteg öröm forrása lehet. Kérjük, támogassák a gyerekek munkáját, hiszen lehet, a kezdeti lépések nem lesznek egyszerűek, de kitartással szép eredményeket lehet elérni. A mai felgyorsult világban kevés az olyan helyzet, amikor aprólékos munkával, hosszú távon építkezve kell haladni, pedig ezek a képességek az élet minden területén fontosak lesznek!

A felvételi folyamata:

Ezen az oldalon kérjük, töltsék ki a jelentkezési adatlapot.

Az adatlap minden mezőjének kitöltése szükséges. A jelentkezéshez kérünk szépen egy rövid videófelvételt a jelentkező gyermekről, ahol a következőket szeretnénk látni, hallani:

  • egy tetszőleges dal, népdal éneklése
  • egy pár másodpercnyi nyugodt arckifejezés a kamerába, hogy a fúvós hangszerek szempontjából meg tudjuk vizsgálni a gyerekek ajakformáját.
  • egy pár másodpercig mutassák meg a fogaikat (egy kis „vicsorítással”) szintén a fúvós hangszerek speciális szempontjainak figyelembevétele érdekében.
  • szintén pár másodpercig emeljék fel kezecskéiket kinyújtott ujjakkal, tenyeret a kamera felé fordítva, hogy a kéz alkatát, az ujjak hosszát, az ujjbegyek formáját megnézhessük. Ez a vonós és billentyűs hangszerek miatt lényeges.

A felvételt az adatlap alján található feltöltés gombbal tudják nekünk a jelentkezéshez csatolni.

Felvétel készíthető az adatlap felületén is, ha nem lenne otthon kamera, vagy körülményes a telefonos felvétel átmásolása: ebben az esetben „mi” készítjük a felvételt az önök számítógépe és mikrofonja segítségével. Ebben az esetben állítsa be a kamerát, a mikrofon hangerejét és nyomja meg a „felvétel készítése” feliratú gombot. Ha elkészültek, nyomják meg a „leállítás és küldés” gombot.

A választott hangszert az adatlapon értelemszerűen ki tudják választani. Kérjük, jelöljenek meg több hangszert is, hiszen ez növeli a variációs lehetőségeinket és így a gyerekek hangszertanulási esélyeit is. Első helyen választható hangszerként megtalálható a szolfézs, amit értelemszerűen azok válasszák, akik még nem jártak zeneiskolába és előkészítőbe szeretnének járni. Szolfézs második és harmadik helyen nem választható.

A hangszerválasztást megkönnyítendő létrehoztunk egy információs al-oldalt itt, ahol röviden ismertetjük a hangszereket, azokat az alkati szempontokat, amelyek befolyásolják a döntésünket és azt is, hogy általában hány hely szabadul fel az adott hangszeren évente.

A felvételi felület április 12-től április 25-ig lesz nyitva. Ezt követően összesítjük a jelentkezéseket és május 12-én felvételi eredményt hirdetünk. A beiratkozás mikéntjéről a járványügyi helyzet függvényében a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

 

Makovecz Pál

igazgató

Gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülők!

 
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.), illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet határozza meg.
 
Tájékoztatom, hogy a 15/2021. (III.26.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosította a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét.
 
2021.04.01-jétől az étkezési térítési díjak a Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint változnak. A Rendelet értelmében a 2021. április hónapban (májusra) megrendelésre kerülő étkezések már az emelt áron történik.
 
Iskolai napközis ellátás 615 Ft
 
Ebből: tízórai 102 Ft
 
ebéd 411 Ft
 
uzsonna 102 Ft
 
Ennek értelmében kérjük figyelembe venni az egyénileg választott étkezési típusokat (3x, 2x,1x), ebből az árból jönnek le az egyéni kedvezmények (sni, rgy, tartósbeteg, szociális).
 
Üdvözlettel: Iskola vezetősége

Szomorúan tudatjuk…

Kedves Ibi!

Ma ért a hír, hogy az égi tanári karba felvettek.

Döbbenve állok a hír előtt, hisz tegnap a rendelőintézetben Ernővel összefutottam miközben az oltásra vártam. Váltottunk pár szót Rólad. Vibráló egyéniséged fokozatosan lecsendesült. A közeli és távolabbi emlékeid elröppentek. A világ már nem mondott újat.

Nézem a régi helyed az irodában. Emlékek sokasága kavarog fel bennem. Egyike-másika most is mosolyt varázsol az arcomra. A kalapom, amit kíváncsiságból felvettél. Tényleg nem állt jól, de sikerült a helyzetet úgy átalakítani, hogy a középpontban Te legyél és nevessünk. A farsangok hangulata, a tanári produkciók, amelyekben lelkesen szerepeltél.

Képzeld az irodai telefon nem csak neked esik le, szerintem a hely teszi!

Kifogyhatatlan energiádat nyáron különösen irigyeltem. Mások várták már a jól megérdemelt szabadságot, ahogy én is. Te akkor kezdted a napközis tábor szervezését. Csapatot építettél és sok rászoruló gyereknek élménnyé tetted a nyári szünetet.

Egymás gyerekeit tanítottuk sok-sok örömmel. Fiam még nem volt iskolás és Te felhívtál bennünket. Emlékszel? Persze, hogy emlékszel. Sokszor emlegetted a történetet. Ádám vette fel a telefont és megkérdezted tőle, mit csinál. Ő teljes természetességgel válaszolt, veled beszélek. A humorra fogékony voltál.

A lazaságod, vidámságod, a lendületességed hiányozni fog.

Szeretettel: Gyöngyi

2021. március 26.

Befizetés

Tisztelt Szülők!

 

A holnapi naptól megnyílik a webes felületen az április hóra szóló befizetés lehetősége a szülők részére. Továbbra is érvényben van az az utasítás, hogy csak 2021.04.07-től lehet étkezést rendelni.

2021.03.17-2021.03.27-én éjfélig lesz lehetőségük megrendelni az áprilisra szóló étkezést.

Fontos tudni, hogy a márciusra lemondott napok a weben majd csak a májusra szóló megrendelésnél fognak megjelenni jóváírásként.

Ha korábban szeretnék jóvá íratni ezeket a napokat, azt csak az ügyintézőnél csekkes befizetési móddal lehet megtenni.

Kérjük,figyeljék, hogy a napok kijelölése után a tárol/mentés gombra kattintva tudják véglegesíteni a megrendelést, ennek kihagyása, – még ha az összeg elutalásra kerül is –  nem számít megrendelésnek, így a gyermek étkezése nem biztosított.

Köszönettel: Szőkéné Varga Ildikó  üzemeltetési koordinátor