Iskolánkról

A Füredi utcai lakótelepen, parkokkal övezett, csendes, biztonságos területen található iskolánk.
Huszonnyolc tantermünk, két előadótermünk, könyvtárunk , két számítástechnika termünk és 2 tornatermünk van.


Az iskola udvarán az Uniós szabályzatnak megfelelő játszótér van kialakítva a szabadidő játékos eltöltésére, az iskolai sportoktatást a műfüves pálya segíti.

sulidron.jpg

Fő célunk: hogy tanulóinkat életvidám, kiegyensúlyozott, nyitott, érdeklődő emberekké neveljük, valamint, hogy oktató munkánk biztos alapot adjon nekik a továbbtanuláshoz. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, környezet tudatosságra való nevelést, valamint a sportolás iránti igény kialakítását.

Tanulóink rendszeresen járhatnak úszni, télen korcsolyázni. A kicsik ritmikus gimnasztika, hangszeres zeneoktatás (a XIV. k. Zeneiskola tanárainak vezetésével), labdajátékok, labdarúgás, karate, zene, számítástechnika és kézműves szakkör közül választhatnak. Nyáron természetvédelmi és nyelvi tábort szervezünk külföldön és belföldön. Eredményeinket tükrözi, hogy tanulóink többsége az első helyen megjelölt középiskolában tanul tovább.

Diákjaink jó eredménnyel vesznek részt a különböző tantárgyi, kulturális és sportversenyeken.

Büszkék vagyunk, hogy a mérések eredményeinél az iskola hozzáadott értéke pozitív, ami az oktató-nevelő munkánk eredményességére utal.

A 2019/2020-s tanévben 4 első osztályt (a,b,n,l) tervezünk indítani. Már az első évfolyamon német és angol nyelvet oktatunk. Az iskola fogad szakértői véleménnyel (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) rendelkező gyermekeket is. Az osztályokat négy éven át ugyanaz a pedagógus tanítja. (optimális esetben)

Az emelt szintű (angol) osztályba minden jelentkező gyermeket felveszünk. Két évig a gyerekek heti 2 órában életkoruknak megfelelő, játékos módszerekkel tanulják az idegen nyelvet. Azok a gyerekek, akik az alap tárgyakból a megfelelő szinten teljesítettek második osztályban, harmadiktól 2 órában tanulhatják az angol nyelvet. Ők lesznek a “tagozatosak”.  Így negyedik osztályban 4 órában, majd ötödik osztályban 5 órában részesülnek emelt szintű angol nyelvi oktatásban. Azok a gyerekek, akik nem lesznek “tagozatosak”, harmadikban az angol helyett főleg magyar és matematika tárgyakból ugyanebben az időben  természetesen negyediktől, mint minden iskolában a törvény által meghatározott óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet ugyanabban az osztályban.

img_1036.JPG

Német nemzetiségi nyelvoktató osztály 1993-óta működik iskolánkban. Ide azok jelentkezését várjuk, akik otthon, illetve a nemzetiségi óvodában megfelelő megértés és beszédkészségre tettek szert az adott nyelven vagy vállalják a nagyobb megterhelést jelentő intenzív oktatást. Nem feltétel a nyelvi ismeret. Ezek a tanulók alsó tagozaton heti 5+1 órában fejlesztik nyelvismeretüket.

Hogyan tanítunk?
Az első évfolyamon szótagoló olvasástanítási módszerrel dolgozunk. 6. évfolyamtól az informatika oktatása bontott csoportban történik. Szeptember végétől a 3-4. évfolyamon csütörtökönként 1/2 3-tól 1/2 4-ig tehetséggondozó köröket tartunk (természetismeret, kerámia, rajz, nyelvész, matematika, drámajáték stb.)
A reggeli ügyelet 6.45-től – 7.30-ig , a délutáni ügyelet 16.30-tól – 17.30-ig áll a tanulók rendelkezésére.
Az 5- 6. évfolyamon is igyekszünk délután homogén csoportokban foglalkoztatni a gyerekeket.
7-8. évfolyamon tanulószobát biztosítunk.

A tehetséggondozásra a tanórákon is nagy hangsúlyt fektetünk.

Családdal való együttműködés formái
– nyílt napok, elsősök avatása, adventi készülődés, szülő – tanár – diák foci, egészségnap, osztályprogramok, farsangok

Egyéb szolgáltatások

-Ritmikus gimnasztika

– Labdarúgás

-Játékos foci 1-2. osztályosoknak (nem csak fiúknak)

-Karate

-Sakk

rsg2_1.jpg

Székelyné Palkó Mária
Igazgatóhelyettes