Pedagógiai program

Alsós Tagozat

1 BEVEZETŐ

2 MATEMATIKA

3 MAGYAR

4 KÖRNYEZETISMERET

5 ÉNEK-ZENE

6 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KÚLTÚRA

7 TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

8 TESTNEVELÉS

9 ERKÖLCSTAN

Felsős Tagozat

10 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

11 KÖNYVTÁR

12 NÉMET NEMZETISÉGI

13 NÉMET

14 ANGOL

15 MATEMATIKA

16 TÖRTÉNELEM

17 ERKÖLCSTAN

18 OSZTÁLYFŐNÖKI

19 TERMÉSZETISMERET

20 FIZIKA

21 KÉMIA

22 BIOLÓGIA

23 FÖLDRAJZ

24 ÉNEK-ZENE

25 RAJZ

 

27 HON ÉS NÉPISMERET

28 INFORMATIKA

29 TECHNIKA

30 TESTNEVELÉS

 

Elsős óraterv

XXXI. melléklet – Óraterv