Tájékoztatás intézményvezetői pályázat eredményéről

A miniszteri hatáskörből átruházott államtitkári döntés értelmében, a Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola (1144 Budapest, Újváros Park 2.) intézményvezetői pályázati eljárása eredménytelenül zárult.

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi és Molnár Péter pályázók intézményvezetői megbízása nem támogatott.

Zellesné Mezősi Tünde

Előkészítő Bizottság elnöke

2019. 01.31.